CleanStatic-240 został pomyślnie przetestowany na zgodność z normą EN 1149-5

posted in: Aktualnosci | 0

Czerwiec 2018, nasza tkanina robocza CleanStatic-240 została pomyślnie przetestowana na zgodność z normą EN 1149-5 (Odzież ochronna. Właściwości elektrostatyczne).

Norma EN 1149-5 jest europejską normą dla odzieży, która chroni przed wyładowaniami elektrostatycznymi w przypadku ryzyka wybuchu, np. w rafineriach ropy naftowej.
Jest częścią serii norm dotyczących metod testowania i wymagań dotyczących właściwości elektrostatycznych odzieży ochronnej.
EN 1143-3 jest metodą testową, która wykorzystuje ładowanie indukcyjne, aby ocenić, jak szybko tkanina się rozładowuje, tj. traci ładunek elektrostatyczny przez powietrze. Zgodnie ze standardem wartość zaniku ładunku powinna być nie większa niż 4 sekundy przy badaniu metodą EN 1149-3. Oznacza to, że tkanina antystatyczna powinna stracić ładunek elektrostatyczny w czasie krótszym niż 4 sekundy.

Testy przeprowadzono w niezależnym międzynarodowym laboratorium AITEX (Hiszpania).

CleanStatic-240 TC to nasza nowa tkanina antystatyczna. Wykonana jest z 65% poliestru, 33% bawełny i 2% antystatycznych włókien węglowych.
Tkanina ma skośny splot i dodatek antystatycznej przędzy Belltron tworzącej kratkę na powierzchni tkaniny. Aby uniknąć iskier wyładowań elektrostatycznych (ESD), włókna węglowe bezpiecznie rozładowują elektryczność statyczną. CleanStatic-240 jest przeznaczony do stosowania w antystatycznej odzieży dla pomieszczeń bezpyłowych.

CleanStatic-240 przeszedł pomyślnie następujące testy:
Zanik ładunku, zgodnie z EN 1149-3: 2004 (po 5 cyklach prania w 40C, ISO 6330: 2012, Suszenie bębnowe, F) – wynik pozytywny

Zgodnie z normą EN 1149-5: 2008 dotyczącą metody ładowania indukcyjnego (EN 1149-3: 2004) wymagania są następujące:

t50< 4 s or S > 0,2
Podczas testów CleanStatic-240 uzyskał następujące wyniki:

  • Współczynnik ekranowania – S = 0,90 – wynik pozytywny
  • Czas połowicznego zaniku – t50 = 0,01 – wynik pozytywny

Oznacza to, że testowany materiał CleanStatic-240 pozbywał się (tracił) połowę swego ładunku elektrostatycznego w czasie krótszym niż 0,01 sekundy. Jest więc 400 razy lepszy niż wymagania normy EN 1149-5.
Więcej informacji na temat tkaniny roboczej CleanStatic-240 i jej właściwości można znaleźć na stronie produktu.